Algemene spelvoorwaarden Best of Bussum

1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie Best of Bussum ter promotie van de lokale ondernemers georganiseerd door Ondernemersvereniging Gooise Meren (het “Promotiespel”).

2.

De deelname aan het Promotioneel Kansspel is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, medewerkers van Ondernemersvereniging Gooise Meren en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.

3.

De actie loopt woensdag 27 mei 2020 tot en met donderdag 23 juli 2020. Deelnemen kan tot woensdag 22 juli 2020, en op 23 juli 2020 zal de laatste trekking van de winnende lotnummers bekend worden gemaakt.

4.

Deelname aan het Promotioneel Kansspel vindt als volgt plaats. Deelnemer doet een aankoop bij één van de fysieke winkels in Bussum binnen postcodegebied 1400 t/m 1406. Webshops zijn uitgesloten voor deze actie. Aankoop moet geschieden in de bovengenoemde actieperiode. Minimale besteding per aankoop bedraagt Euro 10,=. Maak een foto van de kassabon (bon van pin-betaling is niet geldig), en stuur de foto van de kassabon naar het WhatsApp nummer van de actie ‘Best of Bussum, te weten: 06 – 25594822. Door het insturen van de foto gaat deelnemer automatisch akkoord met de algemene spelvoorwaarden. Via WhatsApp ontvangt de deelnemer direct, per ingestuurde kassabon, een uniek lotnummer. Deelnemen kan maximaal 1 x per dag per winkel. Trekking van de winnende lotnumnmers geschiedt wekelijks, door onafhankelijke onderneming Lotify, over een totale periode van 8 weken. Totaal 8 trekkingen. Per trekking worden de winnende lotnummers bekend gemaakt via het Instagram-account van Best of Bussum (@bestofbussum). Tevens zal de winnaar een persoonlijk bericht ontvangen via WhatsApp. In ontvangst nemen van de prijs moet persoonlijk gebeuren middels overhandiging van ID (deelname vanaf 18 jaar) en het lotnummer. Prijzen komen te vervallen na 31 augustus 2020.

5.

Iedere deelnemer kan meerdere malen deelnemen aan de actie, en maakt per uniek lotnummer kans op een van de prijzen.

6.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Ondernemersvereniging Gooise Meren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

7.

Ondernemersvereniging Gooise Meren brengt geen communicatiekosten in rekening per deelname.

8.

Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit 84 hoofd- en 682 weekprijzen. De prijzen zijn te vinden op de website bestofbussum.nl. Binnen het kansspel worden 8 wekelijkse trekkingen gedaan. Per trekking worden er 10 tot 11 hoofdprijzen per week, en circa 85 weekprijzen. 

9.

Het prijzenpakket heeft een totale waarde van ongeveer EUR 14.500,00 (viertienduizend en vijfhonderd euro). Binnen de prijzenpot heeft geen enkele individuele prijs een hogere waarde dan EUR 449,00.

10.

Ondernemersvereniging Gooise Meren is verantwoordelijk voor de afdracht van kansspelbelasting ten aanzien van het prijzenpakket van deze actie. Aangezien de waarde per individuele prijs de EUR 449,00 niet zal overstijgen, is er geen afdracht van kansspelbelasting nodig. 

11.

Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijs indien uitvoering hiervan onmogelijk is.

12.

Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft de Ondernemersvereniging Gooise Meren het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

13.

De trekking van de winnende lotnummers geschiedt door Lotify en worden opgeleverd in een digitaal document aan HUNT. Brand Performance Agency, in opdracht van Ondernemersvereniging Gooise Meren.

14.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten. De winnende lotnummers verschijnen op donderdag op instagram, en winnaars ontvangen persoonlijk bericht via WhatsApp te weten uiterlijk op: 4 juni 2020, 11 juni 2020, 18 juni 2020, 25 juni 2020, 2 juli, 9 juli 2020, 16 juli 2020 en 23 juli 2020.

 

15.

Winnaars kunnen door Ondernemersvereniging Gooise Meren gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze actie. De winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten Ondernemersvereniging Gooise Meren hebben geen recht op een (financiële) vergoeding.

16.

Ondernemersvereniging Gooise Meren is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie.

17.

Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Ondernemersvereniging Gooise Meren niet aansprakelijk.

18.

Alle intellectuele eigendommen op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Ondernemersvereniging Gooise Meren.

19.

Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

20.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Ondernemersvereniging Gooise Meren.

21.

Ondernemersvereniging Gooise Meren handelt en organiseert deze actie in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014. Eventuele klachten over deze actie kunnen worden gericht aan de Ondernemersvereniging Gooise Meren, info@bestofbussum.nl